Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến
Mr. Kiên : 0906203998

Cho thuê xe 16 chỗ rẻ nhất Hà Nội đi Yên Tử - 0906.203.998

Cho thuê xe 16 chỗ rẻ nhất Hà Nội đi Yên Tử - 0906.203.998

Cho thuê xe 16 chỗ đi Bái Đính - 0906.203.998

Cho thuê xe 16 chỗ đi Bái Đính - 0906.203.998

Thuê xe Hyundai Aero Hi-Class 45 Chỗ

->Nội thành (7h – 17h): 2.200.000 VNÐ ->Phát sinh ( 1 km): 12.000 VNÐ ->Sân bay (3h): 1.500.000 VNÐ ->Ngoài giờ (1h): 100.000 VNÐ

Thuê xe 35 chỗ Hyundai Aero Town

->Nội thành (7h – 17h): 1.900.000 VNÐ ->Phát sinh ( 1 km): 11.000 VNÐ ->Sân bay (3h): 1.400.000 VNÐ ->Ngoài giờ (1h): 90.000 VNÐ

Thuê xe Hyundai Aero Town 35 Chỗ

->Nội thành (7h – 17h): 1.900.000 VNÐ ->Phát sinh ( 1 km): 11.000 VNÐ ->Sân bay (3h): 1.400.000 VNÐ ->Ngoài giờ (1h): 90.000 VNÐ

Cho thuê xe 29 chỗ Xe Hyundai County

Thuê xe 29 chỗ ->Nội thành (7h – 17h): 1.500.000 VNÐ ->Phát sinh (1 km): 9.000 VNÐ ->Sân bay (3h): 1.000.000 VNÐ ->Ngoài giờ (1h): 80.000 VNÐ

Xe Hyundai County 24 Chỗ

->Nội thành (7h – 17h): 1.500.000 VNÐ ->Phát sinh ( 1 km): 9.000 VNÐ ->Sân bay (3h): 1.000.000 VNÐ ->Ngoài giờ (1h): 80.000 VNÐ

Xe Hyundai County 29 Chỗ

->Nội thành (7h – 17h): 1.500.000 VNÐ ->Phát sinh (1 km): 9.000 VNÐ ->Sân bay (3h): 1.000.000 VNÐ ->Ngoài giờ (1h): 80.000 VNÐ